תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "אוטוקום".
השימוש באתר אינטרנט זה על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו ("האתר") מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם ("תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל תנאי השימוש.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

אין באפשרות אתר "אוטוקום" לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסם באתר, לכן הסתמכותך עליהם תיעשה ע"פ שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
חלק מן התכנים אינם מתפרסמים על ידי אתר "אוטוקום" ואין באפשרות הנהלת האתר לשלוט ולפקח על קישורים, מקורות מידע או משאבים אחרים, אשר אינם מתפרסמים או מופעלים על-ידה, ואין היא אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרים החיצונים.
העובדה שאתר "אוטוקום" מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת אתר "אוטוקום" לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
אתר "אוטוקום" אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

אין בידי הנהלת האתר אפשרות להבטיח כי כל הקישורים יובילו לאתרים פעילים ברשת האינטרנט. אין לפרש את הקישורים הנ"ל כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי.

אוטוקום לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, אשר עשויים להיגרם לך, המשתמש, או לצד ג' כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות והשירותים המוצעים באתר ו/או מקושרים אליו.

בתכנים המצויים בקטגוריית "סקירת מכוניות ומבחנים" התמונות הן להמחשה בלבד וכן נתוני הדלק בכל סקירה מתבססים על תוצאות מבחן הדרך למכונית בסקירה.

אתר "אוטוקום" לא יהיה אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים, עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו או עלולים להיגרם למשתמש עקב תקלה היכולה לקרות באתר או בעיה זמנית בהתחברות לאתר.

אתר "אוטוקום" שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מבנה התכנים, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "אוטוקום" עקב ביצוע השינויים הנ"ל.

עיצוב האתר, סימניו המסחריים, ופעולות נוספות שמורות לאתר. כל הדפים המצויים באתר הינם רכוש אוטוקום. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר,לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם כל חלק מהאתר מבלי לקבל את הסכמת הנהלת אתר "אוטוקום" מראש ובכתב.

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, למטרות אשר לשמן לא נועד האתר וכן לשום מטרה האסורה על פי התנאים וההודעות הכלולים במסמך זה.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר:
הפוגע בזכויות הקניין של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר
המהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, או ביטוי מעליב ופוגע אחר
העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלול לחייב באחריות משפטית
העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת פרטיות או כל זכות קניינית אחרת
הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת מחשב –
הכולל פרסומת או מסר מסחרי מכל סוג שהוא מבלי הסכמה בכתב מוקדמת ומפורשת של אוטוקום

גולשים באתר שנרשמו באמצעות דף הבית לרשימת התפוצה של האתר במטרה לקבל "מבזקי רכב" שהינם עדכוני מידע בתחום הרכב המתפרסמים באתר הינם מאשרים קבלת הודעות דואר באופן שוטף מאתר אוטוקום. בכל בעיה ורצון לבטל את קבלת דברי הדוא"ל ניתנת האפשרות לבטל את הרישום באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת [email protected]

על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg