עמדת ארגוני התחבורה בנושא שווי שימוש ברכב

25/4/2010
עמדת ארגוני התחבורה בנושא המיסוי הירוק ושווי שימוש ברכב
בחינת המעבר לחישוב שווי השימוש באופן ליניארי
כללי: רפורמת המיסוי הירוק– נכסה לתוקף מיום 1/8/09, הרפורמה התמקדה בשינוי המדיניות הפיסיקלית בכל הנוגע לזיהום שמקורו בכלי רכב מתוך כוונה לכוון את צי הרכב הנע בישראל לפסים ירוקים יותר. כל דגם מכונית במשקל של עד 4000 ק"ג, קבלה ציון ירוק ודורגה באחת מתוך 15 דרגות הזיהום שעל פיהם מחשבים את המיסוי.
שווי שימוש ליניארי– שיטת החישוב לתשלום שווי שימוש למי שמחזיק ברכב צמוד ממקום העבודה השתנתה ב-1 בינואר 2010 במעבר לשיטה הליניארית. בשיטה החדשה נעשה חישוב לכל מכונית שסיווגה M1 או N1 (מכונית פרטית או מסחרית עד משקל של 3,500 ק"ג) על פי ערך מחיר הקנייה הממוצע שלה, ערך שרואים בו הטבה הניתנת לעובדים המקבלים רכב צמוד ממקום עבודתם, ויש לשלם עליה מס. קבוצות מחירי הרכב שהיו נהוגות על סוף 2009 וקבעו את טווחי המחירים לצורך חישוב שווי השימוש בוטלו. לאור זאת רוב דגמי המכוניות התייקרו מתחילת שנת 2010.
עובדות
הצמדת השווי למדד המחירים לצרכן– ההצמדה של שווי השימוש למדד המחירים לצרכן גורמת לתוספת תשלום מס של עשרות שקלים נוספים בכל שנה, בו בזמן ששכר העובדים אינו צמוד למדד. בשל כך ככל שהמכוניות התיישנו, ערך המס עליהם יעלה.
עליית מחירי המכוניות– השיטה הליניארית ביטלה את קבוצות המחיר ולמעשה הוציאה את טווח מחירי המכוניות החדשות ממסגרת הקבוצות. עקב זאת נגרם ייקור משמעותי למכוניות החדשות מתחילת שנת 2010 למרות ההוזלה של שערי המטבע הנפוצים דגמי המכוניות לא הוזלו השנה.
התייקרות בעלות הרכב לעובד מצד המעבידים– ייקור במחירי מכוניות חדשות עם ביטול הקבוצות, גרם לעלייה במחירי שכירות הליסינג, לאור זאת בוצע חיוב נוסף לעובדים של מאות ₪ מצד המעבידים בכל הקשור לעלות אחזקת רכב צמוד, החיוב מתבצע בחברות כנגד קבלת רכב חברה ובנוסף לחיוב מס שווי שימוש.
תעריפי מס שונים לעובדים עם רכב צמוד– השיטה הליניארית גורמת לחוסר שוויון בין ציבור העובדים בתשלום מיסים. החיוב נקבע בהתאם למחיר מכונית חדש, דגם ושנת ייצורה. נוצר מצב בו עובדים משלמים מס שונה על כלי רכב בקטגוריה זהה. חיוב המס יעלה בכל שנה עם צבירת המדדים והמחיר המתואם לדגמי המכוניות. יתכן מצב בו מחירי המכוניות החדשות יוזלו ועובד המקבל רכב חדש ישלם פחות מעובד שברשותו רכב ישן.
חוסר וודאות לציבור העובדים– השיטה הליניארית שתלויה בממוצע מחירים של מכוניות חדשות, במחיר מתואם ובהצמדתם למדד המחירים לצרכן, גורמת לאי בהירות, אי שקיפות וחוסר הבנה מוחלט בקרה צבור העובדים בכל הקשות לעלות המיסוי לרכב צמוד ממקום העבודה.
מיסוי ירוק– מדיניות המיסוי הירוק נכשלה מבחינתנו, שכן מחירי המכוניות הנפוצות לא הוזלו. אין במגוון הדגמים הנפוצים כיום בציי הרכב מכוניות בדרגות זיהום נמוכות אשר מחירם הוזל. למעט דגמי המכוניות בקטגוריות מיני וסופר מיני אשר אינם תואמים לצרכי המשתמשים.
המעבר למיסוי הירוק גרם לכך שאין כדאיות לרכישת מכוניות עם מנועי דיזל. בחברות רוכשים כיום מכוניות ממונעות בנזין שצורכות כמויות דלק ניכרות ובעלות גבוהה יותר (עלייה של כ- 40%).
אנו שלושת ארגוני התחבורה בישראל: איגוד קציני בטיחות בתעבורה, ארגון מנהלי תחבורה ופורום נוהגים היי-טק המייצגים ציבור מחזיקי הרכב הצמוד, פונים בזאת לחברי הועדה
בדרישות הבאות:
1.הצמדה למדד– לבטל את הדרישה להצמדה למדד של תעריף שווי השימוש, ולקבוע כי ההצמדה לשווי השימוש תהיה על פי תוספת היוקר הניתנת לשכירים במשק.
2.החישוב הליניארי– להתאים את שיעור החישוב הליניארי כך שיהיה זהה לרפורמת שווי השימוש בשיטת הקבוצות. להמשיך את החלוקה לשתי קבוצות מחיר עיקריות ובהתאם להם ייעשה חישוב המס גם בשנת 2011 ואילך. באופן הבא: למכוניות במחיר של עד 130,000 ₪ חישוב של 2.43% למכוניות במחיר של מעל 130,000 ₪ חישוב של 2.6%.
3.מכוניות דיזל– תעשה התייחסות אחרת בכל הקשור לחישוב שווי שימוש למכוניות מסחריות מסוג N 1 המונעות במנועי דיזל במשקל של עד 3500 ק"ג באופן תהיה כדאיות כלכלית לרכישתם עבור ציי הרכב. המכוניות שמושיות ביותר לציים הכוללים: מערכי שירות ושיווק וזקוקים לכלי רכב מסחריים כגון: טנדרים או מסחריות להובלת נוסעים.
4.הכרה בהוצאות לנסיעות עסקיות– אנו קוראים לאפשר התקנת מכשיר אלקטרוני המסווג בין הנסיעות העסקיות והפרטיות. באמצעות מערכת לווינית ניתן יהיה לסכם את כמות הנסיעות ובהתאם לשלם מס על הנסיעות הפרטיות של מחזיק הרכב. אנו קוראים לרשות להכיר בהוצאות על הנסיעות לצרכי עבודה וייצור הכנסה ולא לגבות עליהם את שווי השימוש.

להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg