מחקר- פורום נוהגים היי-טק בנושא תאונות דרכים

הגורמים והסיבות לתאונות דרכים בקרב חברות הפורום
נועם קום
פורום נוהגים היי-טק הזמין מחקר שניסה לאפיין את תאונות הדרכים בקרב הנהגים העובדים בחברות ההיי-טק שבהן יש פיקוח והדרכה על הנהגים. המחקר ניסה לבדוק האם לתרבות הארגונית יש השפעה חיובית על הנהיגה הבטיחותית. המחקר נערך על ידי המכון לחקר הגורם האנושי בראשות ד"ר טובה רוזנבלום.
מטרת המחקר: צמצום תאונות דרכים בקרב נוהגי חברות ההיי-טק תוך כדי מציאת הגורמים לתאונות על מנת למקד הטיפול המונע.
שאלות המחקר: האם יש ייחוד לנהיגה של העובדים בחברות ההיי-טק? במה מתאפיינות התאונות של הנוהגים בחברות? האם יש הבדלים בין הנהגים בחברות השונות ואיזה משתנים אישיים (גיל הנוהג, מין, מצב משפחתי) משפיעים על סיכוי הנהג להיות מעורב בתאונה.
במחקר השתתפו החברות בפורום ובתוכם מטריקס ובמסגרתו נדגמו כ-5,000 כלי רכב. המחקר כלל את הנוהגים ברכב שניתן להם על ידי מקום העבודה והמשמש אותם למטרות עבודה ולשימוש פרטי. הנחת העבודה היא כי אחוז הנסועה הוא גבוה מהממוצע והנהגים נוהגים בלחץ זמן, בעומסי תנועה אולם מחויבים לעמוד בנוהלי החברות.
המאפיינים הדמוגרפים של הנהגים בחברות ההיי טק שהשתתפו במחקר נמצאו כך: גיל הנהגים בממוצע: 39 שנים. יש יותר גברים נהגים מאשר נשים 73 לעומת 27 אחוז בהתאמה. גברים נוסעים בממוצע 2,706 ק"מ ונשים כ-2,491 ק"מ.80 אחוז מהנהגים נשואים, ממוצע הוותק במקום העבודה הוא 7 שנים והוותק הממוצע על הכביש הוא כ-16 שנה.
המחקר בדק מאפייני 875 תאונות שהתרחשו מחודש ינואר עד סוף יוני בשנת 2006. תאונה הוגדרה כל אירוע נזק שנגרם לרכב או לנהג וכלי הרכב היה תחת שליטה. הנתונים מתקבלים בחברות לאחר תאונה מהנהגים ובעקבות כך נערך תחקיר עם המעורב באירוע.
מאפייני התאונה המדווחים לחברות הם כדלקמן: תאריך ושעת האירוע, מיקום, סיבה לתאונה, האשם בגרימת התאונה וחומרת התאונה. עוד נבדקו גורמים משפיעים כגון: נסועה גבוהה, לחץ זמן, השפעת תרבות ארגונית, אובדן ריכוז והיסח דעת.
ממצאי המחקר
החוקרים מצאו כי כ- 17.5 אחוז מכלי הרכב של חברות ההיי-טק היו מעורבים בתאונות ומתוכם היו תשע תאונות עם נפגעים.
עיקר התאונות התרחשו בנסיעות שלאחר שעות העבודה. עובדים המעורבים בתאונות נמצאו אשמים פחות בגרימת התאונות מאשר בני משפחתם שנהגו ברכב בזמן תאונה.
יום א' בשבוע נמצא כיום המסוכן ביותר בו מתרחשות כ-20 אחוז מהתאונות בין השעות16:00-18:00. בסופי שבוע (שישי-שבת) מתרחשות כ-21 אחוז מהתאונות.
הסיבות העיקריות לתאונות: הסיבה העיקרית היא: אי שמירת מרחק, ברוב המקרים הנהגים נמצאו אשמים פחות מהנהגים האחרים שהיו מעורבים (צד ג'). הסיבה השנייה היא נסיעהלאחור. במקרה זה התברר כי הגורם לכך במרבית המקרים הם הנהגים. מיעוט ממקרי התאונות כרוך בנושאים כמו: מהירות מופרזת ואי ציות לתמרורים ואי מתן זכות קדימה.
מעורבים יותר ומעורבים פחות
החוקרים מצאו את קבוצות הסיכון העיקריות בקרב הנוהגים. המשתנים הבאים מנבאים את ההסתברות להיות בקבוצת העובדים שאינם מעורבים בתאונות: גיל מבוגר, ותק בארגון וניסיון נהיגה, אנשים נשואים ועם יותר ילדים וכמובן נשים נוהגות בטוחות יותר.

השפעת התרבות הארגונית על ציבור הנוהגים– קיימת השפעה גדולה על ההתנהגות הבטיחותית של העובדים. למנהלי צי הרכב ולקציני הבטיחות ישנם כלים של השגחה, הדרכה, משוב ותקשורת. כאשר המדיניות אינה בקונפליקט (תפוקה) עם מטרות הארגון, יש בה כוח השפעה גדול. נראה כי עובד שנוהג ברכב חברה מושפע מהתרבות הבטיחותית למרות שלא נמצא בין כתלי הארגון.
סיכום
המחקר עסק במיפוי ואפיון תאונות בחברות היי-טק נמצא כי עבור הנהגים הסיכוי להיות מעורבים בתאונות עם פוטנציאל פגיעה גבוהה קטן ביותר. רוב התאונות מתרחשות כאשר חוזרים מהעבודה או בנסיעות פרטיות בעיקר בסופי שבוע, כאשר השפעת הארגון נחלשת, זהו המצב בו נוהגים ברכב גם בני המשפחה. נמצא כי שיעור אשמה בתאונות ובכלל זה גם בתאונות עם נפגעים, גבוה יותר בקרב בני המשפחה לעומת העובדים עצמם. ממצאי המחקר מצביעים על השפעה חיובית של תרבות הבטיחות הארגונית על נהיגה בטיחותית של העובדים.


להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg