דרוג הבטיחות לשנת 2021

משרד התחבורה בשיתוף רשות המיסים, מעניקים הטבות מס עבור שורה ארוכה של מערכות בטיחות מצילות חיים, במטרה לעודד ייבוא ורכישה של כלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, לעורר את מודעות הציבור לנושא ולהפחית את מספר תאונות הדרכים. אגף הרכב במשרד התחבורה עדכן בשנים האחרונות מספר פעמים את נוהל מערכות הבטיחות בכלי רכב פרטיים ומסחריים, בהתאם להתפתחות הטכנולוגית המהירה והשפעתה על חדירה של מערכות הבטיחות לשוק הרכב בישראל.

בהוראת נוהל 13 לדרוג מערכות בטיחות לשנת 2021, נוספו 3 מערכות חדשות.

מערכות הבטיחות החדשות בדרוג מ- 2021

  1. בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור.
  2. התרעה על עייפות או היסח דעת של הנהג.
  3. מערכת התרעה על שכחת ילדים ברכב.

החל מינואר 2021, רכבים חדשים המצוידים במערכות התרעה אלה, זכאים להטבות מס. הטבות המס חלות על כלי רכב חדשים, שמשקלם הכולל הוא עד 3.5 טון, וכן על כלי רכב פרטיים שייובאו לישראל ביבוא אישי. הזיכוי במס מחושב כהטבת מס קצובה, בהתאם לחבילת הבטיחות הקיימת ברכב. לכל מערכת בטיחות ניתן ניקוד המבטא את רמת האבזור הבטיחותי שקיים ברכב. ככל שרמת האבזור הבטיחותי ברכב גבוהה יותר, יקבל הרכב ציון גבוה יותר, שיזכה אותו בתמריץ זיכוי מס גדול יותר.

מערכות הבטיחות הנכללות בדרוג הבטיחות  2021

כריות אוויר- מכלול בטיחותי משלים לחגורות הבטיחות, שתפקידו למזער את הפגיעה בנהג ובנוסעים כתוצאה מתאונת דרכים. הכרית מתנפחת בקרות התאונה ובכך סופגת חלק מהאנרגיה שנוצרת במהלך התאונה, הכריות מגינות מפני חלקים שבורים ורססי זכוכית ומצמצת את הנזק הנגרם לנוסעים ברכב.

מניעת סטייה מנתיב אקטיבית- מערכת אקטיבית אשר בעת סטייה מהנתיב מונעת/ ממזערת ע"י תיקון מערכת ההיגוי את הסטייה הלא מתוכננת שאינה בטוחה ורצויה.

זיהוי הולכי רגל- מערכת המזהה הולכי רגל, חוצים או עומדים על הכביש לפני הרכב בעת נסיעת הרכב קדימה, ומתריעה לנהג על מצב סכנת הפגיעה בהולך רגל באמצעות התרעה קולית מחייבת ובנוסף התרעה ויזואלית. במסגרת מערכת זו, נכללת גם מערכת אקטיבית הבולמת את הרכב בעת סכנה ממשית של פגיעה בהולך רגל.

זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"- מערכת המזהה הימצאות כלי רכב ב-"שטחים מתים", בצדי הרכב, באמצעות שימוש בחיישנים ו/או מצלמות הממוקמים ברכיבים שונים של מרכב הרכב, ומפעילה התרעה ויזואלית במראה החיצונית המתאימה או בסמוך לה בשדה הראיה של הנוהג ברכב.

בקרת שיוט אדפטיבית- מערכת המיועדת לשמירת מהירות נסיעה קבועה תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב מלפנים, באמצעות שליטה אוטומטית על מצערת הדלק והבלמים, לצורך שמירת מרחק קבוע ובטוח בעת הנסיעה במצב שיוט. המערכת, תאט את הרכב כאשר הוא מתקרב לרכב שמלפנים ותעלה את המהירות כאשר זרימת התנועה תאפשר זאת.

מצלמת נסיעה לאחור- מצלמת/מצלמות רוורס המותקנות בחלק האחורי של הרכב, ומאפשרות צפייה פאנורמית מתא הנהג על המרחב הנמצא מאחורי הרכב בעת נסיעתו לאחור.

התרעת חגורות בטיחות- מערכת המזהה ומתריעה בהתרעה קולית ו/או ויזואלית, על הימצאות נוסעים לא חגורים במושבים קדמיים ואחוריים בכל עת שהרכב נמצא בנסיעה. (לא נכללות מערכות המספקות התרעה חד-פעמית במקום התרעה מתמשכת, או מערכות המתריעות על אי חגירת חגורות במושבים הקדמיים בלבד).

בלימה אוטונומית במצבי חירום- מערכת שמאפשרת בעת נסיעה קדימה, לזהות מצב התקרבות מסוכנת למכשולים או אובייקטים ונותנת על כך התרעה קולית, ובמצב של סכנת תאונה, בתנאי שהנהג איננו מתקן את המצב, המערכת מבצעת בלימה אוטומטית של הרכב ללא התערבות הנהג.

שליטה אוטומטית באורות גבוהים- מערכת המאפשרת לזהות, בשעות הלילה ובזמן הפעלת אורות גבוהים, מצב של התקרבות רכב מהכיוון הנגדי לנסיעה ולהעביר את אורות הרכב לאורות נמוכים, על מנת למנוע סנוור הנהג ברכב ממול. בחלוף הרכב ממול, המערכת תחזיר את מצב התאורה לאורות גבוהים.

זיהוי תמרורי מהירות- מערכת עזר המשמשת לזיהוי וניטור תמרורי מהירות רגילים ואלקטרוניים ומספקת התרעה בעת החריגה ממגבלת המהירות.

זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים- מערכת המזהה רוכב אופניים או אופנועים הנמצאים בקדמת או בצידי הרכב בעת נסיעת הרכב קדימה, ומתריעה על מצב סכנת הפגיעה בהם באמצעות התרעה קולית )חובה( או ויזואלית. במסגרת מערכת זו תיכלל גם מערכת אקטיבית הבולמת את הרכב בעת סכנה ממשית של פגיעה ברוכב אופניים או רוכב אופנוע.

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור- מערכת אשר מזהה בעת הנסיעה לאחור מכשול, אובייקט, או משתמשי דרך אחרים, נייחים או בתנועה ובולמת את הרכב באופן אוטומטי עד לעצירה מוחלטת במידת הצורך למניעת התנגשות.  בדרוג מוכרות רק מערכות שמזהות עצמים נייחים בלבד, או מזהות עצמים בתנועה בלבד.

התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת- מערכת המנטרת את מצב הנהג ומזהה כאשר הנהג עייף או שדעתו מוסחת. במצב שאינו מביט על הדרך ואינו ערני למצב התנועה ותנאי הדרך, ומספקת בהתאם לנהג התרעה קולית וויזואלית. ניתן שיהיו התרעות נוספות כגון ויברציה בהגה. המערכת תתבסס על שילוב לפחות שתי טכנולוגיות חישה כזיהוי הפנים של הנהג, מדדים פיזיולוגיים או התנהגות כלי הרכב.

מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב- מערכת המותקנת ברכב באופן קבוע, היא מופעלת באופן אוטומטי ללא צורך בפעולה מכוונת של הנהג, ומסוגלת לזהות הימצאות ילד עד גיל 5 ברכב כבוי, ללא הימצאות נהג או נוסע במושב הקדמי, ומספקת בתוך 2 דקות ממועד כיבוי הרכב, התרעה קולית וחזותית, הניתנת לזיהוי מחוץ לרכב על ידי נהג הרכב או אנשים אחרים בסביבת הרכב.

ניקוד מערכות הבטיחות 2021

מס' תיאור המערכת ניקוד בטיחות
1 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 2
2 מערכת לבלימה אוטונומית במצבי חירום 2
3 מערכת בקרת שיוט אדפטיבית 0.5
4 מערכת לזיהוי הולכי רגל 1
5 מערכת לזיהוי רוכבי אופנועים ואופניים 0.5
6 מערכת לזיהוי כלי רכב ב-"שטח מת" 1
7 מצלמת נסיעה לאחור (רוורס) 0.5
8 חיישני חגורות בטיחות לכל הנוסעים 0.5
9 שליטה אוטומטית בהחלפת אורות גבוהים 0.5
10 מערכת לזיהוי תמרורי מהירות נסיעה 0.5
11 מערכת לבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 0.5
12 מערכת להתרעת עייפות או הייסח דעת 0.5
13 מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב 0.5

סה"כ ניקוד מצטבר 10.5

רמת האבזור הבטיחותי

רמת האבזור הבטיחותי מדורגת מ- 0 הנמוכה ביותר, עד 8 הגבוהה ביותר. הדרוג מותנה בקיום של כמות מינימאלית של כריות אויר ברכב  .

ברכב פרטי יהיו לפחות 6 כריות אויר .

ברכב מסחרי ( עד 3,500 ק"ג) יהיו לפחות 4 כריות אויר.

כלי רכב המצוידים במספר כריות אוויר פחות מהמתואר לא יסווגו לרמת אבזור בטיחותי ודרוג הבטיחות שלהם יהיה: 0.

הגדרות לרמת אבזור הבטיחות 2021

רמת בטיחות ניקוד נדרש מס' כריות אוויר ברכב פרטי M1 מס' כריות אוויר ברחב מסחרי N1
0 0 0
1 1 6 4
2 2 6 4
3 3 6 4
4 4 6 4
5 5 6 4
6 6 6 4
7 8 6 4
8 10 6 4

 

להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg