דרוג בטיחות 2018


דרוג הבטיחות בכלי רכב
עדכון 2018
רפורמת הבטיחות בישראל החלה מחודש אוגוסט 2013. היא מתייחסת לכלי רכב חדשים פרטיים ומסחריים עד 3,500 ק"ג. עם התפתחות הטכנולוגיה והטמעת מערכות כסטנדרט. החל מינואר 2018, עודכנו מערכות הבטיחות הזוכות בהטבות מס.
10/1/18
השנים האחרונות הן טובות בכל מה שקשור לבטיחות בכלי רכב. חדשות לבקרים, אנו נחשפים למערכות בטיחות חדשניות ואפליקציות, המסייעות לכי הרכב, במניעת תאונות או במזעור נזקי הפגיעה בנפש וברכוש. לתופעה המבורכת הזו יש קשר הדוק עם הירידה במספר הנפגעים בתאונות דרכים ובצמצום בחומרת הפגיעות בישראל ובעולם כולו. החידושים האחרונים לא נעלמו מעיני משרד התחבורה, האוצר ורשות המיסים והן מעדכנות מפעם לפעם את תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, על מנת לעודד ייבוא מערכות ורכישה של כל רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר. לכל דגם רכב נקבעת "רמת אבזור בטיחותי" שמצוינת על גבי רישיון הרכב. עם התפתחות הטכנולוגיה בוצע מחודש ינואר 2018 עדכון למערכות בטיחות המותקנות בכלי רכב ומזוכות במסי קנייה, בזכות תרומתם להגברת בטיחות ומניעת תאונות.

איך זוכים בדרוג הבטיחות ?
– בכל ייבוא דגם רכב עם אבזור בטיחות, הנכלל בין 12 המכלולים הנבחרים, שבהם ניתנת הטבת המס, על יבואן רכב, לדווח למערכת הממוחשבת של משרד התחבורה ("רכבית") על הימצאות מערכות הבטיחות בדגם הרכב. תמריצי המס ניתנים, בהתאם לרמת האבזור הבטיחותי של דגם רכב, שנקבעה על פי מכלול המערכות המותקנות ברכב ומופיעות בטבלת מכלולי חבילת הבטיחות שפרסם משרד התחבורה.

מערכות בטיחות
מועדפות, בדרוג הבטיחות בישראל מינואר 2018
כריות אויר – אביזר בטיחותי שתפקידו למזער את הפגיעה בנהג ובנוסעים כתוצאה מתאונת דרכים. הכרית מתנפחת בגז דחוס בקרות התאונה ובכך סופגת חלק מהאנרגיה שנוצרת במהלך התאונה, מגנה מפני חלקים שבורים ורססי זכוכית ומצמצת את הנזק הנגרם לנוסעים ברכב. כתנאי סף לדרוג בטיחות, ברכב פרטי עד 3.5 טון צריך לפחות 6 כריות אוויר. ברכב מסחרי עד 3.5 טון, צריך 4 כריות לפחות. תוספת של 7 כריות ברכב פרטי או במסחרי עם 6 כריות, מזכה ב- 0.5 נקודה.
מערכת בקרת סטייה מנתיב – מערכת המתריעה לנהג על סטייה מחוץ לנתיב הנסיעה שלו באמצעות התרעה קולית שהיא חובה, והתרעה וויזואלית, אופציונאלית. מזכה ב- 1.5 נקודות.
מערכת ניטור מרחק מלפנים – מערכת המזהה מכשול מלפנים או מצב של אי שמירת מרחק מהרכב שמלפנים ומתריעה על סכנת התנגשות באמצעות התרעה קולית שהיא חובה עם אפשרות לתצוגה וויזואלית .על היבואן, לדווח על קיום מערכת מסוג זה אם מותקנת ברכב מערכת אקטיבית, אשר מפעילה בלימה אוטומטית בעת זיהוי סכנת התנגשות. מזכה ב- 1.5 נקודות.
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום – המערכת מזהה התקרבות מסוכנת למכשולים, ונותנת על כך התראה קולית. במצב של סכנת תאונה, באם אנהג לא מבצע פעולה למניעה המערכת בולמת אוטומטית את המכונית. מזכה ב- 1 נקודה.
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" – מערכת המזהה הימצאות כלי רכב ב"שטחים מתים", בצדי הרכב, באמצעות שימוש בחיישנים ומצלמה הממוקמים ברכיבים שונים של מרכב הרכב, ומפעילה התרעה ויזואלית במראה החיצונית המתאימה או בסמוך לה בשדה הראיה של הנוהג ברכב. מזכה ב- 1 נקודה.
בקרת שיוט אדפטיבית מערכת המיועדת לשמירת מהירות נסיעה קבועה תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב מלפנים, באמצעות שליטה אוטומטית על המצערת והבלמים לצורך שמירת מרחק קבוע ובטוח בעת הנסיעה במצב שיוט. המערכת תאט את הרכב כאשר תתקרב לרכב שמלפנים ותעלה את המהירות כאשר זרימת התנועה תאפשר זאת. מזכה ב- 1 נקודה.
מערכת זיהוי הולכי רגל – מערכת המזהה הולכי רגל חוצים או עומדים על הכביש לפני הרכב בעת נסיעת הרכב קדימה ומתריעה על מצב סכנת הפגיעה בהולך רגל באמצעות התרעה קולית חובה, אם אפשרות לתצוגה וויזואלית. במסגרת מערכת זו תיכלל גם מערכת אקטיבית הבולמת את הרכב בעת סכנה ממשית של פגיעה בהולך רגל. מזכה ב- 1 נקודה.
מצלמות רוורס – מערכת מצלמות רוורס המותקנות בחלק האחורי של הרכב אשר מאפשרות צפייה פנורמית מתא הנהג על המרחב הנמצא מאחורי הרכב בעת נסיעתו לאחור. מזכה ב- 0.5 נקודה.
חיישני חגורות בטיחות – מערכת המזהה ומתריעה (התרעה קולית ו/או ויזואלית) הימצאות נוסעים לא חגורים במושבים קדמיים ואחוריים בכל עת שהרכב נמצא בנסיעה (בין אם חגורת הבטיחות נפתחה במהלך הנסיעה ובין אם היא לא נחגרה מלכתחילה). משרד התחבורה אינו מכיר במערכות המתריעות על אי חגירת חגורות ללא קשר להימצאות הנוסעים ברכב, מערכות המספקות התרעה חד-פעמית במקום התרעה מתמשכת, מערכות המתריעות על אי חגירת חגורות במושבים הקדמיים בלבד. מזכה ב- 0.5 נקודה.

מערכות שנוספו בטבלת מכללי הבטיחות ינואר 2018
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב – מערכת המתריעה לנהג על סטייה מחוץ לנתיב הנסיעה שלו באמצעות התרעה קולית שהיא חובה, והתרעה וויזואלית. בנוסף, בעת סטייה מהנתיב מבצעת הקשחת היגוי המורגש בגלגל ההגה, ובכך מונעת וממזערת את הסטייה מהנתיב הלא רצויה. מזכה ב- 1 נקודה.
מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים – המערכת מזהה רוכבי אופניים ואופנועים, הנמצאים בקדמת או בציד הרכב, בזמן נסיעה קדימה. המערכת, מתריעה קולית (חובה) וגם ויזואלית על הסכנה לפגיעה ברוכב. תיכלל גם מערכת אקטיבית שבעת זיהוי סכנה ממשית לפגיעה ברוכב, תבלום אוטומטית את הרכב. מזכה ב- 0.5 נקודה.
מערכת לזיהוי תמרורי תנועה – מערכת המאפשרת זיהוי של תמרורי תנועה רגילים ואלקטרוניים, החלים על נסיעת הרכב. כדוגמת מהירות. המערכת מתריעה ויזואלית בצג המכוונים ומתריעה בעת חריגה ממגבלות המהירות בכביש. מזכה ב- 0.5 נקודה.

המערכות שנגרעו מטבלת מכללי הבטיחות החל מינואר 2018
מערכת עזר לבלם – BSA וחיישני לחץ אויר – TPMS כבר לא נכללים בדרוג הואיל והמערכות קיימות בכלי הרכב המיובאים לארץ בתקינה אירופאית ואמריקאית.
השינוי מינואר 2018 מתמקד בשינוי הניקוד למערכות הבאות: על מערכות לבקרת שמירת מרחק וסטייה מנתיב, הניקוד הופחת מ- 2 ל- 1.5. הניקוד ל- 7כריות אוויר פחת מ- 1 ל- 0.5 .

איך מתמחרים את ההנחות במיסוי?
רמת האבזור הבטיחותי של הרכב נקבעת על-פי כמות הנקודות שקיבל דגם הרכב בגין מערכות הבטיחות המותקנות בו, בהתאם לניקוד כדלקמן:

הגדרה של חבילות בטיחות
מס'
מערכות בטיחות
ניקוד
1
מערכת בקרת סטייה מנתיב
1.5
2
מערכת ניטור מרחק מלפנים
1.5
3
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
1
4
מערכת לזיהוי הולכי רגל
1
5
מערכת לבלימה אוטומטית במצבי חירום
1
בקרת שיוט אדפטיבית
1
6
מערכת לזיהוי "שטח מת"
1
7
7 כריות אויר ומעלה (6 כריות ומעלה ברכב מסחרי)
0.5
8
מערכת מצלמות רוורס
0.5
9
מערכת לשליטה באורות גבוהים- משנת 2015
0.5
10
חיישני חגורות בטיחות במושבים קדמיים ואחוריים
0.5
11
מערכת לזיהוי תמרורי תנועה
0.5
12
מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
0.5
רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותי מדורגת מ- 0 הנמוכה ביותר, עד 8 הדרגה הגבוהה ביותר. הדירוג מותנה בקיום של כמות מינימאלית של כריות אויר ברכב: רכב נוסעים עם פחות מ-6 כריות אויר ורכב מסחרי עם פחות מ-4 כריות אויר, לא יסווגו לרמת אבזור בטיחותי מעבר לרמה 0. רכב נוסעים המצויד ב- 7 או יותר כריות אוויר או רכב מסחרי המצויד ב- 6 או יותר כריות אוויר, יקבל נקודה זיכוי נוספת.
רמת האבזור הבטיחותי, נקבעת בעת רישום הרכב עם שחרורו מהמכס. רמת האבזור נרשמת ברישיון הרכב בעת רישומו לראשונה, ומכאן לא מבוצעים שינויים. רמת האבזור הבטיחותי בכלי הרכב כוללת רק מערכות שהותקנו מקורית בידי יצרן הרכב, בתהליך היצור. עם זאת, ניתן להתקין שלא באופן מקורי אבזור הבטיחותי כגון: מערכת בקרת סטייה מנתיב, מערכת ניטור מרחק מלפנים, מערכת הגנה על הולכי רגל, מערכת שליטה אוטומטית באורות גבוהים ונמוכים, מערכת לזיהוי תמרורי תנועה.
התקנה מקומית– עד לתאריך: 31/12/19, תתאפשר התקנה בישראל למערכות שאושרו ע"י משרד התחבורה. בהם: בקרת סטייה מנתיב, בקרת שמירת מרחק, התרעה על הולכי רגל, זיהוי הולכי רגל, זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים ומצלמת רוורס. לאחר ממועד זה, יילקחו בחשבון רק מערכות שהותקנו על ידי יצרן הרכב בתהליך ייצור המכונית.
מערכות קבועות ברכב– בהתקנה מקומית, קיימת ההתניה שהמערכות יותקנו באופן שלא יאפשר הסרתם מהרכב והעברתן לרכב אחר כלומר אין לפרקם מהרכב לצורך מכירה וכדומה. לצורך קבלת הטבת מס, התקנת המערכת צריכה להתבצע לפני רישום הרכב. וברישיון הרכב נקבע בהתאם קוד דגם שכולל את המערכות. למערכות שהתקנתם מבוצעת בישראל, תצורף הצהרת יצרן המערכות כאמור ובנוסף הצהרת יצרן הרכב המאשר את התקנת המערכות בדגם הרכב המיובא.
זיכוי המס לפי דרוג הבטיחות 2018
רמת אבזור בטיחות
ניקוד נדרש
מס' נדרש
לכריות אוויר
מס' נדרש
לכריות אוויר
סכום זיכוי ממס קנייה ₪
רכב פרטי
רכב מסחרי
0
0
0
0
1
6
4
250
2
2
6
4
650
3
3
6
4
1,000
4
4
6
4
1,600
5
5
6
4
1,850
6
6
6
4
2,050
7
8
6
4
2,250
8
10
6
4
2,400
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg