אובדן להלכה ירשם ברשיון הרכב


"אובדן גמור להלכה" יירשם מעתה ברישיון הרכב
משרד התחבורה החליט על צעד נוסף ליצירת שקיפות מלאה לאזרחי ישראל, רישום כל רכב באובדן להלכה.
21/12/2011
במשרד התחבורה החליטו על צעד נוסף ביצירת השקיפות לטובת ציבור הרוכשים של מכוניות משומשות. הצעד של המשרד מבוסס על תקנות פיקוח על עסקי ביטוח, חוק הגבלת שימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים, חוק מכירת רכב משומששבו זכאות למידע וגילוי נאות המחייב מילוי פרטים של מס' הבעלים הקודמים, פגיעות ותאונות שנגרמו לרכב וכדומה.
החל מתאריך 20/12/11 חלה חובה על שמאי רכב לדווח לרשות הרישוי באמצעות תקשורת בין מחשבים, על כלי רכבשהוכרזו על ידו כרכב " אובדן גמור להלכה". כל זאת ללא כל קשר לאחוז הנזק הגולמי. בהתאם לדיווחי השמאים, רשות הרישוי תדפיס על גבי רישיונות הרכב בסעיף של תנאים והגבלות הערה על היות הרכב כ"אובדן גמור להלכה". ההוראה החדשה תעיד על כך שהרכב עבר תאונה שהנזק בה נאמד בטווח של 50 ועד 60 אחוזים. רכב שעבר תאונה ברמת נזק של 60 מוגדר כ"אובדן מלא" ("טוטאל-לוס") ומחייב את בעליו להפקיד את רישיון הרכב במשרד הרישוי
והוא מושבת ויורד מהכביש.
המציאות כיום היא שכל רכב שניזוק בתאונה בשיעור נזק של מעל 50% מוגדר כאובדן גמור להלכה. חברת הביטוח מוציאה אותו מהמוסך, ומתקנת אותו במוסכי הסדר שלה ולעיתים תוך שימוש בחלפים ובאיכות תיקון ברמת בטיחות ירודה. לאחר התיקון כלי הרכב נמכרים על ידי סוחרים וחוזרים לכביש. הרוכשים לא מודעים לעברו הבטיחותי של הרכב אותו רכשו.
ההשלכות של התקנה החדשה, שפחות רכבים יתוקנו ברמת נזק שמעל 50% הואיל ורישום ההערה ברישיון הרכב תוריד בערכם והרוכשים ימנעו מלרכוש אותם תוך לקיחת סיכונים מיותרים. ועוד על מיידע לציבור בתחום הרכב, בשנים האחרונות, החל משרד התחבורה להוסיף ברישיון הרכב את הרישום המקורי של הרכב. כך למשל, מצוין אם רכב הוגדר בעבר כרכב ליסינג, רכב להשכרה, רכב חברה או רכב ממשלתי, נתונים המשפיעים על ערכם של כלי הרכב. בנוסף לכך, מצוין ברישיון הרכב מס' הקילומטרים שעבר הרכב עד למבחן השנתי האחרון.

להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

shutterstock_445850944(1).jpg