מה עושים במקרה של תאונה עם נפגעים

תאונת דרכים עם נפגעים מה עושים?
נקלעתם למקרה תאונה עם נפגעים, יש ביכולתכם לסייע למניעת נזק נוסף ואף להצלת  בני אדם.

החוק קובע, כי אם נתקלת בתאונת דרכים עם נפגעים, חובה לעצור את הרכב ולנסות להגיש עזרה ככל שניתן. אם אתם מעורבים בתאונה עם נפגעים ,זכרו כי אסור לעזוב את המקום עם רכבכם כל עוד לא נתן לכך אישור מהמשטרה. כלי רכב המעורב בתאונה, חייב להיבדק מבחינת תקינותו. יש לרשום את פרטי המעורבים בתאונה, לרבות עדים למקרה התאונה.
החזקת ציוד נכון במכונית עשויה לסייע לנפגעים ולהציל חיי אדם במקרה של תאונה. למקרה ונקלעתם לתאונה אך לא רק, רצוי שתמצה ברכבכם: ערכת עזרה ראשונה, המכילה תחבושות סטריליות, אלסטיות, גליל של פלסטר, משולש חבישה, צמר גפן, פד לניקוי בשעת חירום, מספרים וסיכת ביטחון. ציוד נוסף: שמיכה, מטף כיבוי אש, משולש אזהרה המצוי כחובה בכל רכב. פנס, בקבוק מים ואפוד זוהר.
הנחיות בהמלצת מד"א לנהג/ת בעת תאונה.
שמירה על קור רוח היא הדבר הראשון, פניקה לא תעזור. הגעת למקום תאונה הערך את המקום והפעל עזרי מיגון סביבתיים: החנה בשולי הדרך, הפעל אורות מהבהבים, הצב משולש אזהרה ולבש אפוד זיהוי זוהר.

כוחות הצלה
 
חייג מהר ככל האפשר, למוקדי ההצלה הבאים: מד"א 101 - משטרה 100 - מכבי אש 102 במידת הצורך בכיבוי או חילוץ לכודים. 
בפנייה למד"א מסור את מספר הטלפון שלך, מקום האירוע ומספר הנפגעים ומצבם. דווח האם יש סיכונים סביבתיים כגון: שריפה/ אנשים לכודים במכונית / סכנת פיצוץ/ חוטי חשמל קרועים/ פיזור חומרים מסוכנים ועוד.

הנחיות סיוע לנפגעים
אין לחלץ נפגעים מתוך המכונית אלא רק במקרים הבאים:
אם צפויה לנפגע סכנה בעקבות דליקה.
אם קיימת מעורבות של חומרים מסוכנים.
אם קיים לחץ של הרכב על גוף הנפגע.

אם קיימת סכנה מוחשית לחייו של הנפגע ולא ניתן לטפל בו בתוך הרכב.

מה ביכולתך לעשות:
במידה והוכשרת להגיש עזרה ראשונה זה הזמן להפעיל את כישוריך.
השתמש בערכת עזרה ראשונה אם נמצאה ברכב או מרכבך.
במקרה דליקה. יש לכבות את האש באמצעות מטף לכיבוי או באמצעים אחרים ומבלי לסכן את הנפגעים.
עצור דימומים פורצים, באמצעות חבישה ישירה על מקום הפציעה.
דאג לאבטח את דרכי האוויר של הנפגע.
נסה להרגיע נפגעי חרדה. מילה טובה לא מזיקה גם במקרה חירום.
בצע פעולות החייאה בנפגעים שאינם מראים סימני חיים.
 
 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן