הדלקת אורות ברכב, בשעות היום

הדליקו אורות גם ביום
החל מה -1 בנובמבר חובה להדליק אורות בכבישים בינעירוניים גם ביום !
החל מה-1 בנובמבר ועד 31 במרס.חייבים הנהגים לנסוע באורות דולקים בכבישים הבינעירוניים גם בשעות היום.
חובת הדלקת אורות ברכב