דלק ואיכות הסביבה
בקטגוריה זו תמצאו מידע על מחירי דלק עדכניים, מידע על תצרוכת דלק אמיתית לכלי רכב נפוצים על פי מדגמים של ציי רכב בפורום נוהגים היי-טק, מידע על רפורמת המיסוי הירוק וה "מיסוי ירוק" הבא לידי ביטוי בהתייחסות דרגות זיהום לרכב לשמירה על איכות הסביבה בתחומים בתחבורה בנוסף מידע המוצג כמדריך לחיסכון בדלק וכן מידע על כלי רכב היברידיים וחשמליים
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן