נוהל 6 -איך אני נוהג? אושר סופית כחוק
 
נוהל 6 יוצא לדרך כחוק כבר מספטמבר
ועדת הכלכלה אשרה היום  (ג' 24/7/2012) סופית את חוק דיווח ומעקב לרכב של תאגיד. תוקף החוק מחודש ספטמבר השנה, מחויבים בו כל אותם חברות  בהם מועסקים קציני בטיחות.
24/7/2012
תקנות שר התחבורה ליישום חוק דיווח להתנהגות רכב חברה שיצאו מטעם שר התחבורה ישראל כץ, אושרו סופית היום בוועדת הכלכלה של הכנסת. תחולת החוק בתאריך: 19/9/2012.
עיקרי החוק:
1.    תאגיד, חברה, ינהלו מערכת לדיווח ובקרה על תלונות של הציבור בגין נהיגה מסוכנת ועבירות תנועה שמבצעים כלי רכב שלהם.
2.    מערכת הדיווח, תכלול שרות טלפוני עם מספר מקוצר עד 5 ספרות לקבלת התלונות.
3.    במערכת יופעל מענה אנושי בימי העבודה, ולא פחות מ 10 שעות ביום עבודה בין השעות: 6:00-22:00 בשאר השעות ובימי המנוחה, יופעל מענה אוטומטי להקלטת התלונות.
4.    על כלי הרכב של החברה המחויבות בקצין בטיחות גם אם הם בבעלות ליסינג או בעלות עצמית  יודבקו מדבקות במקום נראה לעין.
5.    חברה העוברת על החוק, דינה קנס עד 14,000 ש"ח .
6.    קצין הבטיחות של החברה, יקבל את התלונות וידון בה ביחד עם מבצע העבירה ולאחר התחקור, יחליט להמשך צעדים נגד הנהג/ת.
חובת דיווח של התאגיד לרשות
חברה שתקבל יותר מ-4 דיווחים על עבירות שביצע נהג/ת ברכבה, תדווח על כך (אין צורך בדיווח שם הנוהג) לרשות מיד לאחר קבלת התלונה החמישית תדווח על אופן הטיפול בה.
7.    קצין הבטיחות ידווח בשם התאגיד למשרד התחבורה מדי שנה (עד ה- 31 בינואר)
דו"ח הכולל:
א. את מספר התלונות שנתקבלו, מהות התלונה ואופן הטיפול בתלונות.
ב. מספר תאונות הדרכים שבהם נהרג או נפגע אדם שנהג ברכב התאגיד.
 8. מדבקה- על כלי הרכב שברשות התאגיד תודבק מדבקה שמתקיימים בה כל אלה:
רקע המדבקה- הרקע שלה יהיה לבן או צהוב והאותיות והספרות בצבע שחור או כחול.
מידות במדבקה:
· ברכב מסוג M1 (רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה 3,500 ק"ג) ורכב מסוג N1 (שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג) - גובה מדבקה מלבנית לא יפחת מ-10 ס"מ ובסיסה לא יפחת מ- 40 ס"מ.
· ברכב מסוג N2 (רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג), N3 (רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג) ו-M3 (רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג, שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג) - גובה מדבקה מלבנית לא יפחת מ-15ס"מ ובסיסה לא יפחת מ-50 ס"מ.
גודל הספרות המופיעות עליה לא יפחת מהמפורט להלן:
· ברכב מסוג M1 (רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה 3,500 ק"ג) ורכב מסוג N1 (רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג) הגובה לא יפחת מ-4.5 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1 ס"מ.
· ברכב מסוג N2 (רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג), ) N3 רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג) ו-M3 (רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג, שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג) הגובה לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1.5 ס"מ.
גודל האותיות המופיעים עליה לא יפחת מהמפורט להלן:
· ברכב מסוג M1 (רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה 3,500 ק"ג) ורכב מסוג N1 (שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג) הגובה לא יפחת מ-2.5 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1 ס"מ.
· ברכב מסוג N2 (רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג), N3 (רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג) ו-M3 (רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג, שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג) הגובה לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1.5 ס"מ.
תוכן המדבקה
מספר הטלפון מקוצר עד 5 ספרות,   ומתחת למספר הטלפון המילים "איך אני נוהג/ת ?" או "איך הנהיגה שלי ?".

מיקום המדבקה 
המדבקה תודבק בחלק האחורי מצד שמאל במקום הנראה לעין. בהיעדר מקום מתאים כדוגמת מערבל בטון תודבק המדבקה בדלת קדמית בצד שמאל.
תחילת החוק ביום : 19/9/2012
בתום שנתיים תבוצע בחינה ליעילות החוק בהפחתת תאונות דרכים ויוחלט לגבי המשך קיומו.
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן