מגבלות חדשות למכירת צמיגים
חל איסור על מכירת צמיגים משומשים בני יותר משנתיים וצמיגים חדשים בני 6 שנים ויותר, התקנה החדשה נועדה להגביר את בטיחותם של כלי הרכב והנוסעים.
 
מאת: נועם קום 16/11/2010
מגבירים את הפיקוח על תקינות הצמיגים ברכב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שיגר היום חוזר מיוחד לכל יבואני הצמיגים ובתי מסחר לצמיגים האוסר עליהם לשווק או להתקין צמיגים משומשים שגילם עולה על 24 חודשים. על פי תקנה חדשה שנחתמה על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, חל איסור על בעלי פנצ'ריות להרכיב בכלי רכב צמיגים משומשים שגילם מעל 24 חודש וכן צמיגים חדשים שגילם עולה על 6 שנים. יצוין כי עד כה לא היתה הגבלה מיוחדת על גילם של צמיגים ישנים או חדשים, אותם מותר להרכיב על כלי הרכב בישראל.
התקנה החדשה שנכנסה לתוקף בימים אלה עם פרסומה ברשומות נועדה להגביר את רמת הבטיחות של הצמיגים המורכבים על כלי הרכב.
השינוי בה בעקבות מסקנות ועדה מקצועית שמונתה במשרד התחבורה ונועדה בין השאר לבחון דרכים להעלאת רמת הבטיחות של הצמיגים בכלי הרכב. הועדה התבקשה בין השאר להציע פתרונות להגברת הפיקוח על יבוא צמיגים לארץ ולאכיפת הוראות משרד התחבורה המחייבות את יבואני הצמיגים ובעלי הפנצ'ריות להתקין צמיגים בהתאם להוראות היצרן בלבד. משרד התחבורה, הנחה את מכון התקנים הישראלי ואת המעבדה להנדסת רכב בטכניון לדווח לאגף הרכב על כל חריגה מהתקנות,זאת במסגרת הבדיקות הנערכות בצמיגים המיובאים לישראל והביקורות המבוצעות אצל היבואנים ובתי המסחר לצמיגים. בישראל נמכרים מידי שנה למעלה מ- 2 וחצי מיליון צמיגים. ענף הצמיגים בארץ כולל כיום   62 יבואנים, המייצגים כ- 80 מותגים של צמיגים.
במסגרת מבצע שערך אגף הרכב לאתר כלי רכב עם ליקויים בטיחותיים בצמיגים התברר כי ב- 29% מכלי הרכב שנבדקו התגלה לפחות צמיג אחד פגום. מנתונים מתברר כי מתוך 1243 כלי רכב שנבדקו במהלך השבוע האחרון התגלו 365 כלי רכב עם צמיגים פגומים. כ- 13% מהם הורדו מהכביש עד לתיקון הליקויים. אגף הרכב הגביר לאחרונה את הפיקוח גם על יבוא צמיגים לארץ. במהלך החודשים האחרונים גילו פקחי אגף הרכב משלוחים של מאות צמיגים פסולים שיובאו לישראל. על יבואני הצמיגים נאסר להכניסם לארץ והם נדרשו להחזירם ליצרן או להשמידם.
 
 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן